ซ่อมรถเข็นผู้ป่วย

  • รับเปลี่ยนยางตัน มีทั้งขนาด 12 1/2", 16", 20", 22", 24"
  • รับเปลี่ยนล้อหลัง
  • รับเปลี่ยนล้อหน้าขนาด 6", 8" ทั้งล้อเปล่าและล้อพร้อมตะเกียบ
  • รับเปลี่ยนที่วางแขน
  • รับเปลี่ยนเบรก ทั้งแบบอลูมิเนียม และแบบเหล็ก
  • รับเปลี่ยนแผ่นวางเท้า
  • รับเช็คสภาพซ่อมตามอาการ

สนใจติดต่อ
มือถือ     : 090-954-6639
Line ID  : @elder4care
Email    : Siri@Elder4Care.com

!!!!!เข้าชมสินค้าและโปรโมชั่น!!!!!

เปลี่ยนยางรถเข็น 12 1/2 x 2 1/4
(สำหรับรถเข็นอลูมิเนียมล้อเล็กทั่วไป)

ยางรถเข็นผู้ป่วย 12 นิ้ว

เปลี่ยนยางรถเข็น 16 x 1 3/8 
(สำหรับรถเข็นอลูมิเนียมล้อเล็กทั่วไป)

ยางรถเข็นผู้ป่วย 16 นิ้ว

เปลี่ยนยางรถเข็น 20 x 1 3/8 
(สำหรับรถเข็นอลูมิเนียมล้อเล็กทั่วไป)

ยางรถเข็นผู้ป่วย 20 นิ้ว

เปลี่ยนยางรถเข็น 22 x 1 3/8
(สำหรับรถเข็นอลูมิเนียมล้อเล็กทั่วไป)

ยางรถเข็นผู้ป่วย 22 นิ้ว

เปลี่ยนยางรถเข็น 24 x 1 3/8
(สำหรับรถเข็นอลูมิเนียมล้อเล็กทั่วไป)

ยางรถเข็นผู้ป่วย 24 นิ้ว

ยางรถเข็นผู้ป่วย 24 x 1 นิ้ว
(สำหรับรถเข็นเหล็กตามโรงพยาบาล)

ยางรถเข็นผู้ป่วย 24x1 นิ้ว

ล้อหน้าเปล่า 6 นิ้ว

 

ล้อเปล่า 6 นิ้ว

ล้อหน้าเปล่า 8 นิ้ว

 

ล้อหน้าเปล่า 8 นิ้ว

ล้อหน้าพร้อมตะเกียบอลูมิเนียม 6 นิ้ว

ล้อหน้าพร้อมตะเกียบอลูมิเนียม 6 นิ้ว

ล้อหน้าพร้อมตะเกียบแกนหมุนยาว 6 นิ้ว

ล้อหน้าพร้อมตะเกียบแกนหมุนยาว 6 นิ้ว

ล้อหน้าพร้อมตะเกียบแกนหมุนสั้น 6 นิ้ว

ล้อหน้าพร้อมตะเกียบแกนหมุนสั้น 6 นิ้ว

 

ล้อหน้าพร้อมตะเกียบอลูมิเนียม 8 นิ้ว

ล้อหน้าพร้อมตะเกียบอลูมิเนียม 8 นิ้ว

ที่วางแขน

ที่วางแขน

เบรกอลูมิเนียม

เบรกอลูมิเนียม

 

เบรกเหล็ก

เบรกเหล็ก

แผ่นที่วางเท้าขนาดเล็ก

 

แผ่นที่วางเท้าขนาดเล็ก

แผ่นที่วางเท้าขนาดมาตรฐาน

 

แผ่นที่วางเท้าขนาดมาตรฐาน

 

แผ่นที่วางเท้าขนาดเล็กพร้อมขาที่วางเท้า

แผ่นที่วางเท้าขนาดเล็กพร้อมขาที่วางเท้า

เปลี่ยนล้อหน้ารถเข็น

Jpeg

เปลี่ยนยางล้อหลังรถเข็น 16 นิ้ว

Jpeg

เปลี่ยนยางล้อหลังรถเข็น 16 นิ้ว

Jpeg

เปลี่ยนยางล้อหลังรถเข็น 20 นิ้ว

%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%9920%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a7

เปลี่ยนยางล้อหลังรถเข็น 22 นิ้ว

%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%9922%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a7

เปลี่ยนยางล้อหลังรถเข็น 24 นิ้ว

ยางรถเข็น24นิ้ว

เปลี่ยนล้อหน้ารถเข็นไฟฟ้า

%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2