เบรกรถเข็นผู้ป่วย

เบรกรถเข็นผู้ป่วย K6

เบรกรถเข็นผู้ป่วย – สำหรับเป็นอะไหล่เปลี่ยนสำหรับเบรกล้อหลังรถเข็นผู้ป่วย สามารถซื้อไปแล้วเปลี่ยนด้วยตัวเอง

Product Description

เบรกรถเข็นผู้ป่วย

***อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้***