เบรกรถเข็นผู้ป่วย

เบรกรถเข็นผู้ป่วย อัลลอยด์ K9

เบรกรถเข็นผู้ป่วย – สำหรับเป็นอะไหล่เปลี่ยนสำหรับเบรกล้อหลังรถเข็นผู้ป่วย สามารถซื้อไปแล้วเปลี่ยนด้วยตัวเอง

Product Description

เบรกรถเข็นผู้ป่วย อัลลอยด์

  • เบรกรถเข็นผู้ป่วย อัลลอยด์ ขายเป็นคู่
  • เบรกสำหรับล้อหลัง
  • เหมาะสำหรับรถเข็นแบบ อลูมิเนี่ยม อัลลอยด์

***อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้***