ล้อหน้ารถเข็นผู้ป่วย

ล้อรถเข็นผู้ป่วยพร้อมตะเกียบ 6 นิ้ว B2

ล้อรถเข็นผู้ป่วยพร้อมตะเกียบ 6 นิ้ว – สำหรับเป็นอะไหล่เปลี่ยนสำหรับล้อหน้ารถเข็นผู้ป่วยที่มีขนาด 6 นิ้ว สามารถซื้อไปแล้วเปลี่ยนด้วยตัวเอง

Product Description

ล้อรถเข็นผู้ป่วยพร้อมตะเกียบ 6 นิ้ว

  • ล้อรถเข็นผู้ป่วยพร้อมตะเกียบ 6 นิ้ว
  • ใช้กับล้อหน้ารถเข็น

***อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้***