ล้อรถเข็นผู้ป่วย 5 นิ้ว

ล้อรถเข็นผู้ป่วย 5 นิ้ว A4

ล้อรถเข็นผู้ป่วย5นิ้ว – สำหรับเป็นอะไหล่เปลี่ยนสำหรับล้อหน้ารถเข็นผู้ป่วยที่มีขนาด 5 นิ้ว(ไม่รวมตะเกียบล้อ) สามารถซื้อไปแล้วเปลี่ยนด้วยตัวเอง

Product Description

ล้อรถเข็นผู้ป่วย 5 นิ้ว

  • ล้อรถเข็นผู้ป่วย 5 นิ้ว
  • ใช้กับล้อหน้ารถเข็น

***อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้***