Sale!
ราวพยุงตัวข้างเตียง

ราวพยุงตัวข้างเตียง JL1303

2,500 บาท 1,590 บาท

ตั้งแต่ xx-xx-xxxx ถึง xx-xx-xxxx

 

ราวพยุงตัวข้างเตียง
ราวพยุงตัวข้างเตียง : อุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่มีปัญหาหรือข้อจำกัดด้านร่างกายและสุขภาพ เพื่อให้ลุกจากที่เตียงด้วยตัวเอง

Product Description

ราวพยุงตัวข้างเตียง

  • ราวพยุงตัวข้างเตียง ใช้พยุงตัว เพื่อลุกจากเตียง
  • น้ำหนัก เพียง (3.5 กก.)
  • ทำจากเหล็กพ่นสี
  • มือจับสามารถปรับความสูงได้ 6 ระดับ (33-36 เซนติเมตร)
  • ความยาวด้านที่สอดเข้าไปในที่นอน 86-109 เซนติเมตร
  • มือจับหุ้มด้วยโฟมป้องกันการลื่น
  • มีขาค้ำยันพื้นช่วยเสริมความมั่นคงในการใช้งาน
  • รองรับน้ำหนักได้ 100 กก.
  • ความกว้างราวจับ 50 เซนติเมตร

***อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้***