ยางรถเข็นผู้ป่วย

ยางรถเข็นผู้ป่วย 24 นิ้ว D13

ยางรถเข็นผู้ป่วย 24 นิ้ว – สำหรับเป็นอะไหล่เปลี่ยนสำหรับล้อหลังรถเข็นผู้ป่วยที่มีขนาด 24 นิ้ว

Product Description

ยางรถเข็นผู้ป่วย 24 นิ้ว

***อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้***