ถังชำระ เก้าอี้นั่งถ่าย รถเข็นนั่งถ่าย

ถังชำระสำหรับเก้าอี้นั่งถ่าย L1

กระป๋องสำหรับเก้าอี้นั่งถ่าย – สำหรับเป็นอะไหล่เปลี่ยนสำหรับกระป๋องสำหรับเก้าอี้นั่งถ่าย

Product Description

กระป๋องเก้าอี้นั่งถ่าย

  • กระป๋องเก้าอี้นั่งถ่าย มาพร้อมฝาปิด

***อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้***