นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของ ”ELDER4CARE” ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจกับการใช้บริการของทางเรา เราจึงมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านดังนี้

1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
1.1 ชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมลล์
1.2 บันทึกข้อมูล จากการติดต่อสื่อสารของท่าน
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ และการออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี
1.4 การเข้าถึงเว็บไซต์ และ เว็บคุ๊กกี้ ที่สามารถระบุ เบราว์เซอร์ หรือ บัญชีของท่าน

2. การใช้คุกกี้ (Cookies)
เป็นแฟ้มข้อมูลขนาดเล็ก ที่เก็บอยู่ในเบราเซอร์ (WEB BROWSER) ในคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้เชื่อมต่อ เมื่อท่านเข้ามายังเว็บไซต์ของเราก็จะทำให้เราสามารถทราบถึงข้อมูลและความสนใจของท่าน คุกกี้ช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค และอำนวยความสะดวกในการจำแนกการใช้งานของผู้เข้าชม

3. การนำข้อมูลไปใช้
3.1 เพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้า
3.2 เพื่ออัพเดทข้อมูลการจัดส่งสินค้า และข้อมูลด้านบริการที่ทางลูกค้าร้องขอเพิ่มเติม
3.3 ใช้ในการบริหารจัดการบัญชีลูกค้า
3.4 เพื่อให้ในการติดต่อสื่อสาร อัพเดทข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า

4. การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
4.1 ปฎิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย
4.2 ปฎิบัติตามขข้อกำหนด ข้อตกลง ของผู้ใช้บริการของเรา
4.3 คุ้มครอง สิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเราหรือผู้ใช้บริการของเรา
4.4 ในกรณีที่สมาชิกละเมิด ฝ่าฝืน และไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ

5. การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คือ การปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า