ล้อหลังรถเข็นผู้ป่วย

ล้อแม็ครถเข็นผู้ป่วย 24 นิ้ว D6

ล้อแม็ครถเข็นผู้ป่วย 24 นิ้ว – สำหรับเป็นอะไหล่เปลี่ยนสำหรับล้อหน้ารถเข็นผู้ป่วยที่มีขนาด 24 นิ้ว สามารถซื้อไปแล้วเปลี่ยนด้วยตัวเอง

Product Description

ล้อแม็ครถเข็นผู้ป่วย 24 นิ้ว

  • ล้อแม็ครถเข็นผู้ป่วย 24 นิ้ว
  • ใช้กับล้อหลังรถเข็นขนาด 24 นิ้ว
  • เป็นล้อยางตัน
  • ความกว้างหน้ายาง 25 มม.
  • รูร้อยผ่าน M12

***อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้***