ราวพยุงตัวข้างเตียง

ราวพยุงตัวข้างเตียง – อุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่มีปัญหาหรือข้อจำกัดด้านร่างกายและสุขภาพ เพื่อให้ลุกจากที่เตียงด้วยตัวเอง  โดยไม่จำเป็นต้องมีคนช่วย

Showing all 2 results