วิธีการประกอบและใช้งานสินค้า

วิธีใช้งาน ที่คีบตัวผู้ป่วย แบบไฟฟ้า

วิธีใช้งาน ที่คีบตัวผู้ป่วย แบบแมนนวล

วิธีประกอบและใช้งาน ราวกั้นเตียงกันตกรุ่นมีขา JL1303

วิธีประกอบและใช้งาน ราวกั้นเตียงกันตกรุ่นไม่มีขา JL1302

วิธีประกอบและใช้งาน Rollator-JL965LH

วิธีประกอบและใช้งาน Rollator-JL9180LH

วิธีประกอบและใช้งาน Walker โยกได้-JL913L-JL919L

วิธีประกอบและใช้งาน Walker มีล้อ-JL9125L

วิธีประกอบและใช้งาน Walker 2 ระดับ-JL9632L

วิธีประกอบและใช้งาน เก้าอี้นั่งถ่ายแบบมีล้อ-JL696L

วิธีประกอบและใช้งาน เก้าอี้นั่งถ่ายแบบมาตรฐาน-JL894L

วิธีประกอบและใช้งาน เก้าอี้นั่งถ่ายแบบมาตรฐาน-DY2894L

วิธีประกอบและใช้งาน เก้าอี้นั่งถ่ายเหล็ก-JL897

วิธีประกอบและใช้งาน เก้าอี้อาบน้ำมีที่วางแขนและพนักพิง-JL736L

วิธีประกอบและใช้งาน เก้าอี้อาบน้ำแบบมาตรฐาน-JL797L

วิธีประกอบและใช้งาน เก้าอี้อาบน้ำมีพนักพิง-JL798L